KOULUTUSTA EI ARVOSTETA SUOMESSA!

Suomessa vannotaan hyvän koulutuksen nimeen, mutta sitä ei kuitenkaan tosielämässä arvosteta. Tästä on hyvänä esimerkkinä poliittisin meriitein valitut opetusministerit ja opetus- ja kulttuuriministeriön korkeimmat viranhaltijat. Opetusministeriksi on valittu milloin minkäkinlaisen koulutuksen omaavia henkilöitä sairaanhoitajista kielten opettajiin, mutta ei asiantuntijoita.

Myös opetusministeriön korkeimmiksi virkamiehiksi on valittu vääriä pääaineita opiskelleita ja korkeintaan maisteritason henkilöitä. Tästä syystä koulutuksen kustannukset ovat nousseet Suomessa pilviin. Valtaosassa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstöstä on hallintohenkilökuntaa, jolloin kontaktiopetuksen määrä on puolittunut lyhyessä ajassa. Tämä johtuu suoraan koulutuksen puutteesta ja osaamattomuudesta. Vastuussa ovat henkilöt eivät omaa riittävää hallinnon ymmärrystä ja osa rutiinien pyörittämistä, jolloin tehottomuus on noussut huippuunsa. Kun myöskään opetusministeriössä ei ole asiantuntemusta, työllistävät he koulutus-organisaatioita turhilla kyselyillä, selvityksillä ja tilastoinneilla.

Nämä poliittiset valinnat vaikuttavat siihen, että koulutusta ei arvosteta, koska johtopaikoille valitaan poliittisin perustein alemmin koulutettuja henkilöitä kuin työntekijät ovat. Hyvää koulutusta vaaditaan siis vain alaisilta, ei esimiehiltä.

Väitän, että koulutuksen kustannuksia voitaisiin leikata välittömästi 30-40 prosenttia yksityistämällä koulutus. Opetusministeriön tehtävänä olisi vain antaa lupa eri oppilaitoksille koulutuksen hoitamiseksi sekä takuiden vaatiminen, jolla varmistettaisiin se, että koulun mennessä mahdollisesti konkurssiin opiskelijat joka tapauksessa valmistuisivat jostakin toisesta oppilaitoksesta. Tällä tavalla myös koulutus saataisiin kilpailun piiriin, koulutuskustannukset alas, laatu varmistettaisiin ja opiskelijat saisivat nykyistä parempaa opetusta, joka vastaisi paremmin liike-elämän vaatimuksiin. Yliopistojen olisi pakko rekrytoida todellisia yritystoiminnan osaajia, joilla olisi hyvän koulutuksen lisäksi pitkä käytännön työkokemus yritysmaailmasta. Tällä tavalla syntyy suotuisa kierre, jolloin uudet valmistuneet olisivat edeltäjiään osaavampia.

Juhani Palojärvi
Professor