Tässä kansiossa on Firelaken professoreiden ja opiskelijoiden väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielma sekä muita kirjoituksia. Niitä voi käyttää lähdeaineistona omissa opinnäytetöissään ja tutkielmissan. Jokaisen henkilön alle on kerättymuutamia heidän tekemiään julkaisuja.

In this folder you can find dissertations and MBA thesis of the Firelake professors and students. Anyone can cite them in their own writings. Under the name of the each person has attached some of their publications.

 

Professors

Juhani Palojärvi

Kari Kanerva

Maxon Jim

Elisante Gabriel 

Hossain Anwar Md.

Esko  Passila

Toivo Lipiäinen

Veli Leinonen


MBA dissertations by Firelake Students


 HAATAINENHUHTIKUUFINAL20062.pdf

 KaiPajalaGradulopullinen.doc

 MBAMaarit2004lopullinen.doc

  Tapani Kokko Gradu

  Kai Pajala  Gradu